Loading
 

MENU

O nás

Krajská digitalizační jednotka vznikla v roce 2012 jako součást projektu Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, jehož cílem bylo poskytnout obcím, městům a organizacím veřejné i kulturní správy nástroje pro tvorbu, uchování a využití digitálních dokumentů a tím snadnější přístup občanů ke kulturnímu dědictví regionu. 

Krajská digitalizační jednotka je pracoviště vybavené odpovídajícími skenery a výpočetní technikou pro digitalizaci fyzických dokumentů, následné zpracování skenů a tvorbu metadat.

Krajskou digitalizační jednotku (KDJ) provozuje Krajská knihovna Vysočiny.

 

O projektu

PRIORITNÍ OSA / 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl konvergence

OBLAST PODPORY / 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

NÁZEV / Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina (část III výzvy)

EVIDENČNÍ ČÍSLO ISPROFIN / 117D111001156

VÝSTUPY / Krajská digitální spisovna / Krajské digitální úložiště / Krajská digitalizační jednotka

CENA / 7 097 641 Kč (nasmlouvaná cena bez DPH) – realizace KDS + KDÚ + KDJ + digitalizace službou

CÍLE / poskytnou obcím, městům a organizacím veřejné i kulturní správy nástroje pro tvorbu, uchování a využití digitálních dokumentů / snadnější přístup občanů ke kulturnímu dědictví regionu / zajištění lepší otevřenosti veřejné správy / možnost využití služeb napříč veřejnou správou / naplnění zásady „obíhající informace, nikoliv občan“

Krajská digitální spisovna KDS / nástroj pro dlouhodobé uložení úředních dokumentů a spisů

Krajské digitální úložiště KDÚ / nástroj k ukládání ostatních dat, která potřebují organizace a obce zálohovat na bezpečné místo

Krajská digitalizační jednotka KDJ / pracoviště vybavené odpovídajícími skenery a výpočetní technikou pro digitalizaci fyzických dokumentů, následné zpracování skenů a tvorbu metadat